Liên hệ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Vinh

73A – Hoàng Diệu 2 – Phường. Linh Trung – Quận. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

08 88 44 88 99- 028 2246 8080

info@khaiphat.com.vn

vuong@khaiphat.com.vn